2014
10 stycznia
Wernisa wystawy fotografii Jana Jakowickiego pt. „Ich portret 2”
10 stycznia
Z cyklu Muzyczne Inhalacje: koncert grupy Confusion Project
12 stycznia
XXII Fina Wielkiej Orkiestry 安i徠ecznej Pomocy
13 stycznia
Koncert duetu Nikifolk
14 stycznia
Z cyklu Pracownia literacka: spotkanie z Angelik Ku幡iak, autork ksi捫ki pt. „Papusza”
16 stycznia
Wernisa wystawy malarstwa i ceramiki Hanibala Salvaro pt. „Dijalogy medyteranckie”
17 stycznia
Recital Jacka Fedorowicza
18 stycznia
Karnawa這wy koncert Grupy Smyczkowej „Absolwent”
19 stycznia
Z cyklu Poranek w Kamienicy: „Purpurowe gniazdo” – czytanki Bo瞠ny Kraczkowskiej